Uvědomila jsem si, že někdy po přečtení příčiny, začnu cítit vinu. Já jsem špatná, kdybych byla lepší, nebyla bych nemocná…

Tohle nedělejte. Účelem není cítit vinu, to není cesta k řešení, spíš naopak. Podle mne je léčivé uvidět. Zahlédnout konečně sebe. A zkoušet to jinak a pokud možno lépe nebo aspoň jinak. Teprve zkušeností uvidíte, zda je cesta vhodná nebo že by mohla být jiná i zajímavější.

AIDS
– vnitřní odmítnutí správnosti a nutnosti pravidel a zákonů pro lidského ducha v těle, vnitřní odmítnutí zdrženlivosti a sebeovládání jako projevu ovládání těla duchem.

Akné
– nežitá a nečistá sexualita

Alergie
– nedostatek všelásky k některým aspektům života, světa kolem, přehnaná čistotnost a štítivost. Agresivita ducha je převedena do tělesnosti k vybití. Alergie je potlačovaná agresivita v duchu. Alergie na syntetická rezidua je reakcí na absenci vnitřních zábran pro používání chemikálií.

Alkoholismus
– neschopnost vypořádat se s konfliktností života.

Angína pectoris
– potlačování přirozené citovosti.

Bolesti hlavy
– difúzní – převaha rozumovosti nad citem, ambiciózní rozumové kombinování, křečovité hledání nejvýhodnějšího. Vše toto přetěžuje mozek. Tvrdohlavost, snaha prorazit zeď hlavou, utkvělá snaha prokombinovat svou vůli.

Deprese
– nadměrná agresivita vyvolaná touhou změnit svět ke svému obrazu, která vede k vyčerpání vlastní vitality. Podvědomí odmítne další čerpání, což vede k zhroucení v opak. Nechuť žít, angažovat se. Je odmítnuta odpovědnost, když život nejde tak, jak jsme si předsevzali. Není vůle žít v takovém světě, který není podle mne.

Diabetes
– nevděčnost Stvořiteli za sladké stránky života. Vulgární přístup a nevážení si tělesné lásky, laskání, milostné hry. Výsledkem je stav nepociťování lásky, jehož výsledkem je „zakyslá“ povaha, neboť kdo lásku a něžnost neseje a neváží si jí, nemůže ji sklízet (vysoký podíl dědičnosti – karmy).

Frigidita
– přemrštěný egoismus a sebeovládání.

Chybí orgasmus
– není odevzdanost a přemíra zištnosti a egoismu.

Infarkt myokardu
– vybití sumy nenávistných citů k čemukoliv.

Impotence mužů
– nedostatečné plnění mužské role ve vztahu k ženství, nedostatek životní a tvořivé aktivity.

Infekce, chřipky, nachlazení
– pocítění přetížení podvědomí nahromaděnými a nezvládnutelnými problémy.

Játra
– nevyrovnanost duchovního rozlišování a hodnocení, rychlé přecházení do extrémů, něčeho v životě příliš mnoho, jiného málo. Přehnaná přání a přemrštěné ideály, velká fantazie. Nereálné hodnocení světa, nesladěnost světonázoru, nedostatek sebedůvěry.

Káva – touha po ní
– nedostatek duchovní motivace k činnosti.

Koktání
– v podvědomí je něco, co nemá vyjít na světlo, nejčastěji v oblasti sexuality.

Kouření
– neochota k pravé srdečné komunikaci mezi lidmi, pocit nedostatku čistých vztahů mezi lidmi.

Kožní vyrážky
– porucha vztahu osobnosti a prostředí, negativní mentální energie chce z těla ven.

Krk
– časté strachy, přetížení povinnostmi, omrzelost životem.

Ledviny
– porucha lidského spolunažívání, nesplynutí se společností, porucha komunikace mezi lidmi. Potlačená agresivita vůči bližním jsou kameny. Nerozlišování dobrého a zlého, nutného a ne-nutného. Nemocní na ledviny nevidí svoji roli v problémech s bližními, nevidí se v chybách druhých, nejsou schopni zbavit se přežitého.

Menstruační poruchy
– potlačování ženskosti po jakékoliv stránce, odmítání ženské role.

Migréna
– chybí sexuální orgasmus, viz frigidita.

Močový měchýř
– člověk se cítí trvale v tlaku. Noční pomočování dětí je prolévání slz potlačovaného stresovaného dítěte.

Mozková mrtvice
– trvalý mírný nedostatek životní energie v mozku, tak jako u difúzní bolesti hlavy.

Nechutenství
– nedostatek radosti ze života, strach ze sexuality.

Nespavost
– nadměrné upoutání na hmotné, neschopnost odpoutat se od starostí. Nedostatek odevzdanosti a pradůvěry. Podvědomý strach před smrtí.

Nízký krevní tlak
– nedostatečné čelení životním úkolům, nedostatečná snaha po sebeprosazování, nedostatek sebevědomí.

Nohy
– celková slabost – ztráta chuti poznávat další stránky života, pocit, že už všemu rozumí, zastavení duchovního vývoje, pohodlnost.

kolena – nedostatek pokory

kotníky – nadměrný pocit životní jistoty

kyčelní klouby – pohodlnost ducha

křečové žíly – libování si ve stereotypu života

nedostatek energie od kolen níže – neochota vyjít lidem vstříc

Oční vady

krátkozrakost – silná subjektivita a přehnané vidění detailů

dalekozrakost – nevidění důležitých detailů, nevidění vlastního podílu v negativních jevech vlastního života

barvoslepost – slepota pro rozmanitost života

šilhání – nevidění vícerozměrnosti problémů

šedý zákal – nemocný nechce vidět ostrosti života, aby je nemusel řešit; také nenávistné pohledy

zelený zákal – vidí jen to, co vidět chce

Páteř
– nedostatek hrdosti a přímosti ducha

bolest v kříži prvotní – pocit pracovního přetížení

Bechtěrejevova choroba – duchovní pýcha a ztrnulost (i v minulém životě)

Plíce
– podvědomá snaha omezovat svobodu jiných, nenechat druhé dýchat

astma – nemocný chce jen přijímat a nevydávat, nadutost, snaha po dominanci, snaha oddělovat se od jiných, nadměrná štítivost před nečistotou, nadměrná potřeba čistoty a sterilnosti

Přejídání
– pocit nedostatku potravy ducha, nudy a neklidu pramenící z neschopnosti plně využít, analyzovat a prožít existující podněty.

Psoriasis (lupenka)
přecitlivělý duch, který se chce od světa oddělit, nadměrná štítivost (vysoký podíl dědičnosti – karmy).

Ruce
– snížená schopnost praktického jednání, chápání se problémů života, nedostatečná nebo vadná tvořivost v životě.

tenisový loket – do podvědomí sestoupená snaha rozdávat rány

Slinivka
– existenční strachy, nadbytek analýzy a kritiky, přemrštěné rozumové rozebírání pozorovaného.

Spavost
– únik ze života do světa snů.

Srdce
– nedostatek lásky, citu, citová nerovnováha.

Svědění
– něco dráždivého v podvědomí (často sexualita), vášeň, pálící láska nebo zlost.

Tenké střevo
viz slinivka.

Tlusté střevo

zácpa – hmotná a duchovní lakota, materiální přivázanost a křečovitá snaha hromadit materiální

kolitida – snaha zalíbit se někomu za cenu ztráty vlastní osobnosti

Uši

hluchota – nechtění naslouchat jiným lidem, nechtění naslouchání vnitřního hlasu, nadměrné soustředění na vlastní činnost

Zadrhování v řeči
tendence více mluvit (žvanit) než je potřeba.

Zuby
– pokles vitality, snížení vůle rvát se se životem, agresivita na nepravém místě

paradentóza – ztráta vnitřní sebejistoty a vitality

Žaludek
– odmítání některých stránek reality života, nedostatek odevzdanosti

vřed – polknutý hněv a agresivita

Žlučník
– neprojevený vzniklý hněv a polknutá agresivita (u žen obvykle v přítomnosti dětí).

 

Zdroj: http://www.agapebrno.cz/

error: Content is protected !!