Smluvní podmínky affiliate spolupráce

Základní údaje – provozovatel

 

Provozovatelem affiliate programu je

Ludmila Spáčilová, Novomeského 690/6, Praha 4 – Háje, 149 00

IČ: 04504615

e-mail: spacilova@homeoporadna.eu.uvirt118.active24.cz, tel.: 605714490

Provozovatel není plátcem DPH

Partner

 

Partnerem je registrovaný uživatel v affiliate programu www.podnikamevimportu.cz, který souhlasí s uvedenými smluvními podmínkami.

Partnerem se může stát právnická osoba, živnostník, nebo fyzická osoba starší 15 let bez jakéhokoliv oprávnění k výdělečné činnosti se sídlem/bydlištěm v ČR.
Registrace partnera je zdarma, spolupráce se uzavírá na dobu neurčitou.

 

Provize

 

Provize je stanovena na 25 % z každého prodeje e-booku (Domácí lékárnička, Cestovní lékárnička, Hemoroidy, Žlučník, Schüsslerovy soli, Vizuální diagnostika, Krásná v každém věku).
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu výše provize bez předchozího upozornění partnera.

Platnost cookie je 50 dní.

 

Provize je partnerovi počítána:

 

  • z každého prodeje při objednání zboží přes partnerské odkazy
  • po 14 dnech ode dne uskutečnění nákupu přes affiliate odkaz
  • pokud má zákazník na svém počítači povoleny cookies

 

Provize partnerovi počítána není:

 

  • pokud uživatel proklikne partnerský odkaz a neuskuteční nákup
  • pokud uživatel již dříve (50 dní před nákupem) prokliknul jiný partnerský (affiliate) odkaz (provize se v tom případě započítá jinému Partnerovi)
  • pokud kupující uplatní právo na vrácení peněz v zákonné lhůtě

 

Přehled o aktuální výši provize a počtu uskutečněných prodejů, získá Partner v přehledné formě po přihlášení na svůj účet v Partnerské zóně.

 

Vyplacení provize

 

Partner může požádat provozovatele o vyplacení provize – požadavek je třeba zaslat na e-mail Lucie@clevermarketing.cz.

Vyplacení provize proběhne převodem zůstatku provize na peněžní účet Partnera v ČR uvedený při registraci.
Minimální částka pro vyplacení provize je 500 Kč, provize se vyplácí maximálně jednou měsíčně.

 

Forma reklamy

 

Partner propaguje produkt osobně prostřednictvím vlastních obchodních aktivit (reklamou na svých webových stránkách, e-mailem vlastní databázi, na sociálních sítích…).

K propagaci může použít podklady a informace provozovatele (bannery, textové odkazy…). Použití dalších formátů propagace je povoleno za předpokladu, že nebudou poškozovat dobré jméno provozovatele. K affiliate propagaci je možné použít jakékoliv materiály (obrázky, texty) z webu https://homeoporadna.eu/ bez dalšího svolení provozovatele.

 

Při propagaci je zakázáno šířit odkazy jako spam či zneužívat odkazy do kampaní, které vyvolávají mylný účel odkazů u zákazníků (např. odkazy na neexistující slevové kupóny) a poškozovat dobré jméno provozovatele.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat obsah stránek a umístění odkazů na stránkách Partnerů. V případě, bude-li obsah stránek v rozporu s platnými zákony České republiky nebo s výše uvedenými pravidly, má Provozovatel právo odstoupit od smlouvy a Partnerovi tak zaniká nárok na provizi.

Ochrana osobních údajů

 

Provozovatel se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat Partnera, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje zadané při registraci jsou nezbytné pro identifikaci Partnera. Jsou použity k realizaci celé affiliate spolupráce, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Partnerem.

Detailní osobní data i údaje o aktivitách Partnera jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Celé znění Ochrany osobních údajů je uvedeno na webové adrese www.homeoporadna.eu.

Závěrečná ustanovení

 

V případě porušení těchto podmínek, si Provozovatel vyhrazuje právo zrušit affiliate účet Partnera a zablokovat tím výplatu jeho provizí. Zůstatek na účtu pak připadne Provozovateli.
Platnost těchto podmínek není časově omezená.

Podmínky mohou být průběžně aktualizovány. O změně bude provozovatel informovat registrované partnery emailem. Změněné podmínky jsou považovány za dohodnuté od okamžiku jejich uveřejnění. Pokud partner s nejnovější verzí podmínek nesouhlasí, je povinen účast ukončit a to zasláním emailu provozovateli na spacilova@homeoporadna.eu.uvirt118.active24.cz s žádostí o ukončení spolupráce. Nárok na již získané provize tím nezaniká.

error: Content is protected !!