Tajný kurz, který farmaceutické firmy nenávidí.

NOVINKA

5 solí, které vám změní život

Tajný kurz, který farmaceutické firmy nenávidí.

5 solí, které vám změní život

Játra plní v hmotném těle funkci střediska metabolismu a depotního centra, tlumící všechny poruchy rovnovážného přívodu živin. Starají se o nutriční rovnováhu vnitřního prostředí. Jsou regulátorem složení krve.

 

Z toho lze analogicky odvodit, které procesy tomu odpovídají v rovině duševních a duchovních dějů. V první řadě je to všestrannost a vyváženost zpracování obrazu světa, hospodaření s rezervami duševních sil, vyciťování úměrnosti a závažnosti věcí, schopnost udržet duševní rovnováhu.

Na tyto příčiny poukazuje nejen dnešní, ale i medicína starého Řecka. Dávají do spojitosti činnosti jater a žlučníku s hněvivostí, s přemrštěnou, na možnosti duševních rezerv se neohlížející reakcí. Žlučovitý člověk je pojem sám o sobě. Hněv je citová reakce na něco, co bylo vyhodnoceno vytržením ze souvislostí, je viděna jen jedna rovina problému. Hodnocení postrádá rezervu.

 

Nemoci jater signalizují neschopnost vyváženého zpracování dějů vnějšího světa! V pozadí se skrývá světonázorová nevyváženost, přehnané expanzní touhy, extrémně vysoké – z reality jednostranně vytržené – ideály, velkofantazie. Nesprávné a nepřiměřené zpracování životních dějů do obrazu světa přivodí dříve nebo později nemoc jater. Všimněte si názorů alkoholiků, než onemocní na játra!

 

Hněv, tj. nenávistí vedená reakce nepřiměřená skutečnosti – pravdě, se posune do nepřiměřenosti vyprazdňování žlučníku při trávení potravy. Výsledkem je jeho vyčerpanost, atonie. Přidá-li se kolísání složení žluči v důsledku kolísání životní energie v játrech, vznikají kameny. Různé typy žlučníkových kamenů jsou podle různých typů nadměrnosti a neúměrnosti.

 

V rovině chtění ducha, prvotních nejvnitřnějších pohnutek, nacházíme u nemocných na játra neochotu přijmout složku harmonie a rovnováhy z Božího trojvyzařování.

Hlavní duchovní příčiny onemocnění jater a žlučníku

  • Neschopnost vyváženého zpracování dějů vnějšího světa, hněv jako reakce nepřiměřená skutečnosti – pravdě.

http://www.agapebrno.cz/

Zpět na hlavní stránku příčin nemocí se dostanete tlačítkem níže.

Zpět na seznam nemocí se dostanete tlačítkem níže.

E-BOOK ZDARMA:  Můj tajný způsob pro menší bříško, který farmaceutické firmy nenávidí.

E-BOOK ZDARMA: Okamžitě ke stažení

error: Content is protected !!