Tajný kurz, který farmaceutické firmy nenávidí.

NOVINKA

5 solí, které vám změní život

Tajný kurz, který farmaceutické firmy nenávidí.

5 solí, které vám změní život

Tvořivá součást Boží trojsíly musí být člověkem uskutečňována v tvořivém myšlení, v tvořivém pohybu. Jakmile lidský duch špatným chtěním blokuje plynulost toku tvořivosti, v místě, kde je zastavována, vzniká porucha.

Je-li tato zástava již v myšlení, objeví se porucha v mozku a nervech (obrny, mrtvice, záněty a degenerace mozku, sklerosa multiplex, Parkinsonova choroba, atd.)

 

Je-li tvořivá Boží síla blokována až v provádění fyzických úkonů, způsobí tento blok poruchy distribuce životní energie ve svalstvu, pojivové tkáni a kloubech. Vzniká komplex tzv. revmatismu. Nemoc začíná ranní ztuhlostí a nepohyblivostí. Postupem času vede ke vzniku zánětů spojených s bolestí.

Typické pro revmatický původ bolestí je zlepšení rozhýbáním, což nám naznačuje příčinu (lenost, nechuť k pohybu) a způsob léčení. Největší počet takto nemocných lidí se rekrutuje z řad bývalých špičkových sportovců a lidí s velkou pohybovou aktivitou.

Jejich aktivita prudce upadla, jakmile ztratili vnitřní popud pro pohyb. Trvá-li to delší dobu, během několika let se objeví nemoc. Kvalita jejich vnitřního popudu k pohybu neobstála v působení času.

 

Souběžná strnulost kloubů naznačuje ztrátu pohyblivosti v duchu. Dotyčný se domnívá, že o životě a světě všechno ví, nikdo mu již nic nemusí vykládat, on nechce již nic měnit, ničemu se přizpůsobovat. V duchu vykazuje strnulost, neohebnost, neochotu.

 

Při křečových žilách je situace podobná. Nohy jsou zatěžovány naprosto jednostranně, stagnačně. To přímo signalizuje tíhnutí ducha ke stereotypu, jednostrannosti a stagnaci. Léčením je poznání pestrosti a proměnlivosti života, všestranná chůze v terénu, cvičení a masáže. Přírodní národy křečové žíly neznají.

Hlavní duchovní příčiny

Ztráta chuti k tělesnému pohybu, často ztráta pohnutek k pohybu (není již možné se předvádět jako mistr). Ztráta pohyblivosti v nohou – nechuť k pohybu v životě, k přijímání nových myšlenek, poznávání dalších oborů stvoření. Pocit, že všechno vím, nic mě nemůže překvapit, nikam není nutno chodit.

  • Kyčelní klouby – ztrnulost v duchu
  • Kolena – nedostatek pokory
  • Nemoci lýtek, kotníků – neochota vyjít vstříc, pocit nadměrné jistoty v životě
  • Ztráta pohyblivosti v rukou – neochota tvořit, manuelně pracovat
  • Ramena – obliba v převaze nad druhými
  • Loket – potlačená agresivita vůči druhým

http://www.agapebrno.cz/

Zpět na hlavní stránku příčin nemocí se dostanete tlačítkem níže.

Zpět na seznam nemocí se dostanete tlačítkem níže.

E-BOOK ZDARMA:  Můj tajný způsob pro menší bříško, který farmaceutické firmy nenávidí.

E-BOOK ZDARMA: Okamžitě ke stažení

error: Content is protected !!