Před očekávaným fyzickým výkonem nebo při očekávání obávaných událostí se zvyšuje krevní tlak. Jestliže se napjaté očekávání budoucnosti stane trvalým, jestliže se v podvědomí člověka usadí představa, že své budoucí úkoly nezvládne, stane se stav zvýšeného krevního tlaku trvalým.

Tento stav má dvě příčiny: přeceňování vlastních možností při ovlivňování životních dějů a nedostatek odevzdanosti, důvěry v Boží mlýny.

U nízkého tlaku je tomu naopak. Člověk se nadměrně vzdává odpovědnosti, vlastního úsilí. spoléhá na osudovost, chce se nechat vléci životem. Vysoký a nízký krevní tlak jsou poruchou reakce lidského ducha v souhře objektivní danosti a subjektivního úsilí.

http://www.agapebrno.cz/

Zpět na hlavní stránku příčin nemocí se dostanete tlačítkem níže.

Zpět na seznam nemocí se dostanete tlačítkem níže.